Sổ đỏ ghi sai diện tích đất, thủ tục sửa lại thế nào? - Siêu Địa Ốc

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Sổ đỏ ghi sai diện tích đất, thủ tục sửa lại thế nào?


Khi sổ đỏ của bạn ghi sai thông tin diện tích đất, thủ tục pháp lý đề nghị chỉnh sửa gồm những bước nào, phải chuẩn bị những giấy tờ gì và thuế/phí ra sao?

Hướng giải quyết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin diện tích

Theo như trường hợp diện tích đất của bạn là 220m2 mà trong sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ghi nhầm thành 210m2, tức giấy chứng nhận đã cấp “không đúng diện tích đất”, do vậy nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn và trường hợp này đã được quy định cụ thể tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất Đai 2013 như sau:

“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi sai diện tích đất sẽ được thu hồi, đính chính

Thủ tục đính chính thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ, thủ tục bạn cần thực hiện như thế nào thì bạn làm theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 4, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT – BTNMT như sau:
“Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận
  1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đaitheo quy định như sau:
a) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì nộp hồ sơ gồm:
- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp”.
cơ quan chức năng sẽ thu hồi và cấp lại GCNQSDĐ
Bạn cần làm một bộ hồ sơ như trên nộp tại cơ quan có trách nhiệm thu hồi để họ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng. Và cơ quan có trách nhiệm thu hồi là cơ quan nào thì đã được nêu rõ tại Khoản 3 Điều 106 Luật Đất Đai 2013 và Điều 105 Luật Đất Đai 2013; có thể thuộc về UBND cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tùy thuộc vào việc bạn thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào tại Điều 105 Luật Đất Đai 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot